Home > Pennsylvania > Information > States
Pennsylvania State Flag

State of Pennsylvania

States

Pennsylvania State Map Icon
Official Pennsylvania state flower.
Pennsylvania State Flower

Name: Mountain Laurel

Binomial Name: Kalmia latifolia

Adopted: Legislation of 1933